Volnočasové aktivity obec Křižany

-
 

Dětské hřiště - na začátku Křižany mají nové hřiště, na němž se dá hrát tenis, basketbal, malá kopaná i volejbal. Nezapomnělo se ani na rodiny s dětmi, pro které vzniklo dětské hřiště. Současně se zrekonstruovalo i školní hřiště ZŠ v Žibřidicích, které bylo doplněno o vybavení pro skok vysoký a skok daleký. Hřiště bude sloužit ještě pro volejbal, tenis, malou kopanou, basketbal a bude zpřístupněno veřejnosti.  

Příjemce Obec Křižany
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00698
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 17. srpen 2009 až 21. prosinec 2009
Místo realizace Křižany
Celkové způsobilé výdaje 8 337 958,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 712 589,24 Kč
Z toho dotace EU 7 087 244,16 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět