Volnočasové areály

-
 

Polevsko - dětské hřiště V Kamenickém Šenově, Kunraticích u Cvikova, Novém Boru, Novém Oldřichově, Okrouhlé, Polevsku, Prysky, Radvanci, Skalici u České Lípy, Svojkově a Svoru chyběla bezpečná i atraktivně vybavená hřiště a sportoviště. Proto se vybudovaly nové prostory pro trávení volného času dětí, žáků mateřských a základních škol i dospělých. V jedenácti členských obcích Svazku obcí Novoborska se postavily, opravily a zmodernizovaly dětská hřiště, víceúčelová sportoviště i odpočinkové zóny.  

Příjemce Svazek obcí Novoborska
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00227
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. duben 2009 až 30. listopad 2010
Místo realizace Kamenický Šenov
Celkové způsobilé výdaje 26 059 533,23 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 24 105 067,66 Kč
Z toho dotace EU 22 150 602,72 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět