Volnočasové plochy Liberec I

-
 

Díky tomuto projektu byly zerekonstruovány a zmodernizovány volnočasové plochy při základních školách ve třech různých lokalitách města Liberec - Nové Pavlovice, Ostašov a Starý Harcov. Došlo k rozvoji infrastruktury v oblasti pohybově vzdělávacích a volnočasových aktivit. Díky těmto změnám byla zvýšena celkově atraktivita města a zároveň kvalita života obyvatel dotčených oblastí. Vznikly moderní bezpečné sportovní plochy, které budou využívány širokým spektrem občanů. Projekt v prvé řadě cílí na školní děti a mládež. Zkrátka ale nepřijdou i všichni ostatní, kdo rádi aktivně tráví svůj volný čas.  

Příjemce STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01335
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. červen 2011 až 15. říjen 2015
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 24 454 424,55 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 786 260,86 Kč
Z toho dotace EU 20 786 260,86 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět