Volnočasové plochy Liberec I

-
 

Během projektu byly rekonstruovány a modernizovány volnočasové plochy u základních škol v Nových Pavlovicích, Ostašově a Starém Harcově). Školní děti i veřejnost v Liberci tak dnes mají k dispozici další moderní a bezpečná hřiště.  

Příjemce STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01335
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 20. duben 2015 až 16. září 2016
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 24 454 424,55 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 786 260,86 Kč
Z toho dotace EU 20 786 260,86 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět