Vybavení dílen pro praktickou výuku

-
 

Vybavení dílen pro praktickou výuku, Velké Poříčí Na Střední škole propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí na Náchodsku byla 1. září 2009 otevřena nově vybavená dílna pro praktickou výuku. Čtyřbarvový tiskařský stroj spolufinancovala Evropská unie. Škola připravuje na svou práci budoucí tiskaře a vzhledem k nárokům na vybavení dílen, které odpovídají standardům z praxe, nemohla poskytnout odpovídající praktickou výuku. Nový stroj napomáhá v přípravě žáků a absolventů školy na práci v polygrafickém sektoru a usnadní tak jejich vstup na trh práce.  

Příjemce Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/05.00379
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 05
Doba realizace 1. leden 2009 až 31. srpen 2009
Místo realizace Velké Poříčí
Celkové způsobilé výdaje 3 053 728,60 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 824 698,95 Kč
Z toho dotace EU 2 595 669,30 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět