Vybavení dílen pro praktickou výuku na SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338

-
 

Nový objekt pro zřízení dílen získala SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové, která se specializuje především na vychovávání nových odborníků v automobilovém průmyslu. Rozhodně ale není tento obor jediným, který se na škole vyučuje. Znalosti tady získávají klempíři, instalatéři, tesaři či zedníci. Díky evropským penězům tak v tomto objektu vznikly nové dílny pro praktickou výuku studentů. V původních prostorách totiž nebylo možné kvalitně připravovat žáky především lakýrnického oboru, protože škola nevlastnila lakovací a sušící kabinu, takže nešlo zajistit potřebný stupeň bezprašného prostředí nutného pro nácvik kvalitní lakovací práce. Došlo tak k zásadní změně, která vede k mnohem lepší šanci studentů na pozdější uplatnění na trhu práce. Díky dotaci byly navíc pořízeny i další moderní přístroje sloužící k praktické výuce i u dalších oborů studia.   

Příjemce SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/05.00383
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 05
Doba realizace 1. leden 2009 až 31. srpen 2011
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 2 998 674,65 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 773 774,05 Kč
Z toho dotace EU 2 548 873,45 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět