Vybavení nástavby hlavní budovy SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební 1029

-
 

Vybavení nástavby hlavní budovy SOŠ a SOU Hradební Cílem projektu bylo vybavení nově vytvořeného Centra odborného vzdělávání (COV) ve strojírenství a OZE, které mohla škola zřídit také s pomocí evropským peněz z ROP Severovýchod. Díky navazujícímu projektu tak bylo vytvořeno zázemí pro činnost COV pro obory strojírenství, využití alternativních zdrojů energie a environmentální laboratoře ke zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání technického směru podle potřeb podniků v Královéhradeckém kraji. Nově zrekonstruované učebny tak díky těmto financím mohly být vybaveny adekvátními přístroji, které odpovídají neustále se měnícímu a modernizovanému trendu v těchto technických oborech. Pořízen byl také nábytek a další potřebné učební pomůcky včetně výpočetní techniky. Projekt tak přispěl ke zkvalitnění podmínek pro výuku žáků, ale i pro celoživotní vzdělávání a to zejména v oborech, které jsou na trhu nedostatkové a jejichž rozvoj je pro kraj prioritní.   

Příjemce SOŠ a SOU Hradební HK
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01108
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 21
Doba realizace 1. duben 2011 až 30. srpen 2012
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 6 155 617,20 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 232 274,62 Kč
Z toho dotace EU 5 232 274,62 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět