Vybavení odborných pracovišť pro technické obory ISŠ Vysoké nad Jizerou

-
 

Vybavení odborných učeben Cílem projektu bylo zlepšení materiálně - technického vybavení odborných učeben a dílen učebních autooborů a studijního oboru Autotronik. Pořídily se výukové panely pro učebnu elektrických měření - autoelektronika a řízení spalovacích motorů, tester motorů, osciloskop pro motocykly, přístroj pro servis klimatizací, přístroj pro měření karoserií a motocyklová diagnostika. Výuka na moderních nástrojích zajistí lepší uplatnitnitelnost absolventů na trhu práce.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/05.00400
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 05
Doba realizace 3. listopad 2008 až 30. říjen 2009
Místo realizace Vysoké nad Jizerou
Celkové způsobilé výdaje 3 813 214,83 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 527 222,87 Kč
Z toho dotace EU 3 241 231,83 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět