Vybavení polygrafických dílen digitální tiskovou technologií

-
 

Vybavení polygrafických dílen digitální tiskovou technologií Na Střední škole propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí byl nainstalován barevný maloformátový produkční tiskový stroj, barevný grafický eko-solventní velkoformátový stroj a diagnostický přístroj pro kontrolu barevných tiskových výstupů. Významně se tak zlepšily podmínky pro výuku a získávání praktických dovedností absolventů školy v oboru. Navíc tento projekt byl již druhým v pořadí, který získal podporu z ROP Severovýchod. V první fázi získala škola č tyřbarvový tiskařský stroj, který už tehdy podstatně zlepšil přípravu studentů do praxe.   

Příjemce Střední škola propagačné tvorby a polygrafie
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01091
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 21
Doba realizace 1. březen 2011 až 31. říjen 2011
Místo realizace Velké Poříčí
Celkové způsobilé výdaje 2 499 676,60 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 124 725,11 Kč
Z toho dotace EU 2 124 725,11 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět