Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové

-
 

Budova královéhradecké filharmonie se ve čtvrtek 4. října 2012 znovu otevřela veřejnosti. Během letních prázdnin prošla nákladnými stavebními úpravami, které dotoval ROP Severovýchod. „Ve filharmonii je nový portál, podlaha jeviště i odrazové desky. Dovybavil se světelný a zvukový park, prostor nad hledištěm a jevištěm propojila lávka,“ řekla Zuzana Hovorková, koordinátorka dotací z magistrátu města.  

Příjemce Statutární město Hradec Králové
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01138
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. květen 2011 až 30. září 2011
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 20 804 042,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 8 321 616,60 Kč
Z toho dotace EU 8 321 616,60 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět