Vybudování prezentační soustavy Muzea války 1866 na Chlumu jako specifické destinace cestovního ruchu

-
 

Muzeum války 1866 na Chlumu Původní muzeum na Chlumu se modernizovalo. Ve zrekonstruovaném objektu se instalovalo moderní audiovizuální centrum s expozičními prostory, vznikla i nová cyklotrasa podél bojišť z roku 1866.   

Příjemce Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00862
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. březen 2011 až 15. prosinec 2011
Místo realizace Chlum
Celkové způsobilé výdaje 5 211 203,22 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 820 362,97 Kč
Z toho dotace EU 4 429 522,73 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět