Vybudování školicí infrastruktury v Hotelové škole Bohemia, II. etapa

-
 

Cílem projektu bylo přiblížení výuky na Hotelové škole Bohemia profesní praxi a zvýšení zaměstnanosti absolventů školy. Odborné gastronomické učebny, tj. laboratorní kuchyně, sklady a cvičné restaurace tak byly vybaveny moderními přístroji a vybavením, se kterým se absolventi setkají v praxi.  

Příjemce Hotelová škola Bohemia s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/32.01231
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 32
Doba realizace 1. červenec 2013 až 30. srpen 2013
Místo realizace Chrudim
Celkové způsobilé výdaje 2 720 502,30 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 448 452,07 Kč
Z toho dotace EU 2 081 184,25 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět