Výstavba chodníků a parkovacích ploch v centru města Rtyně v Podkrkonoší

-
 

Projekt byl součástí plánu obnovy centra města a reakcí na nevyhovující dopravní situaci v oblasti. Jedná se o lokalitu, které se dotýká obytných zón a současně komunikace slouží jako spojnice centra města s vlakovým nádražím. V její blízkosti je situován dům volnočasových aktivit Bonifác, který navštěvují denně desítky dospělých i dětí. Cílem tak bylo zvýšení bezpečnosti obyvatel i turistů, kvality života místních a celkového vzhledu města. Vybudovány tak byly nové chodníky s lavičkami, osvětlený přechod pro chodce, parkoviště s kapacitou 12 stání a celá vozovka v místě byla zrekonstruována a rozšířena.  

Příjemce Město Rtyně v POkrkonoší
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00583
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 3. srpen 2009 až 30. březen 2010
Místo realizace Rtyně v Podkrkonoší
Celkové způsobilé výdaje 2 621 756,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 425 124,21 Kč
Z toho dotace EU 2 228 492,51 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět