Výstavba hasičské zbrojnice - SDH Tanvald Šumburk

-
 

Díky projektu byla postavena stanice pro sbor dobrovolných hasičů Tanvald - Šumburk, který je zařazen do požárního poplachového systému Libereckého kraje. Bývalá zbrojnice stojí na špatně dostupném místě se složitým výjezdem z objektu.  

Příjemce Město Tanvald
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00525
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 30. duben 2009 až 30. srpen 2010
Místo realizace Tanvald
Celkové způsobilé výdaje 16 557 889,95 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 15 316 047,84 Kč
Z toho dotace EU 14 074 206,12 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět