Výstavba multifunkčního objektu a revitalizace vybraných částí obce

-
 

Revitalizovaná náves Ve Třebařově byl díky evropským dotacím postaven moderní multifunkční dům a dětské hřiště. Byla také provedena revitalizace návsi a obnova zeleně.  

Příjemce Obec Třebařov
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00723
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. červenec 2009 až 31. prosinec 2010
Místo realizace Třebařov
Celkové způsobilé výdaje 7 259 403,15 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 714 947,74 Kč
Z toho dotace EU 6 170 492,51 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět