Výstavba trojlodní skladové haly DŘEVOCENTRUM HAPex

-
 

V královéhradeckém areálu společnosti ZVU nechala firma DŘEVOCENTRUM HAPex zdemolovat dvě původní skladové haly. Na jejich místě postavila novou trojlodní halu na  skladování stavebního a truhlářského materiálu. Na jižní stranu střechy byly instalovány fotovoltaické panely. Současně došlo k rekonstrukci komunikací uvnitř areálu. Ten je klasifikován jako brownfield, takže projekt přispěl k jeho oživení a postupné proměně.  

Příjemce HAPex s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/4.1.00/12.00740
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1. Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
Kolo výzvy 12
Doba realizace 31. květen 2010 až 18. listopad 2010
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 11 825 997,78 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 095 598,66 Kč
Z toho dotace EU 6 031 258,86 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

http://www.eurohranol.com/vystavba-trojlodni-skladove-haly/informace-o-projektu.html

Zpět