Výstavba víceúčelového hřiště v obci Měník

-
 

V obci bylo postevno nové víceúčelové hřiště se sociálním zařízením. Objekt poskytuje zázemí pro využití volného času.  

Příjemce Obec Měník
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00562
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. září 2009 až 30. červenec 2010
Místo realizace
Celkové způsobilé výdaje 4 521 398,60 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 182 293,21 Kč
Z toho dotace EU 3 843 188,35 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět