Výstavba víceúčelového sportovního areálu v Meziměstí

-
 

V Meziměstí byl postaven víceúčelový sportovní areál. Ve městě  obdobné zařízení chybělo. Nové víceúčelové sportoviště využívají především místní obyvatelé, zájmová sdružení, sportovní kluby a také mateřská škola. Součástí sportoviště je víceúčelové hřiště, běžecká oválná dráha, doskočiště pro skok daleký a vysoký a dráha pro vrh koulí.  

Příjemce Město Meziměstí
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00694
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. březen 2010 až 30. září 2010
Místo realizace Meziměstí
Celkové způsobilé výdaje 20 749 243,50 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 19 193 050,23 Kč
Z toho dotace EU 17 636 856,96 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět