Výstavba vodního světa a rozšíření ubyt.kapacit pro kongres.turistiku areálu Lesopark Kunětická hora

-
 

Nový hotel Objekty hotelu, vodního světa a kongresového sálu v rámci funkčního areálu rozšířily a zlepšily nabídku služeb v oblasti cestovního ruchu na území mezinárodního golfového osmnáctijamkového hřiště. Projekt vytvořil několik nových pracovních míst.  

Příjemce GREENGOLF Pardubice a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00142
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. říjen 2008 až 30. listopad 2011
Místo realizace Dříteč
Celkové způsobilé výdaje 91 137 377,54 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 31 898 081,99 Kč
Z toho dotace EU 27 113 369,68 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět