Výstavba zázemí pro hipoturistiku a navazující služby

-
 

Publicita projektu Cestovní ruch nejsou jen hrady a zámky a výlety po krajích. Patří sem i hipoturistika – jízda na koních, která může mít podobu projížděk v přírodě, učení se jízdy, ale je i léčebnou metodou pro nemocné. Tuto aktivitu zájemci využívají v Jablonci nad Nisou v Rýnovicích. Vyrostla zde nová jezdecká hala, kavárna a vybudovala se infrastruktura pro navazující služby včetně ubytování. „Aktivity v hypocentru budou zaměřeny hlavně na turisty, kteří se zde zdrží déle než jeden den. Hipoturistika je i zajímavou příležitostí i pro rodiny s dětmi,“ láká Jiří Zapletal z TJ JO Nisa.  

Příjemce TJ JO Nisa Jablonec nad Nisou
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00896
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 2. květen 2011 až 31. srpen 2013
Místo realizace Jablonec nad Nisou-Rýnovice
Celkové způsobilé výdaje 33 140 836,18 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 19 884 501,70 Kč
Z toho dotace EU 16 901 826,44 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět