Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření "veterinární technik laborant"

-
 

Vybavení laboratoří na SŠ veterinární Hradec Králové Na Střední odborné škole veterinární v Hradci Králové se rekonstruovaly a modernizovaly laboratoře s potřebným zázemím. Investovalo se také do přístrojového vybavení tak, aby maximálně odpovídalo tomu, s nímž se žáci setkají na praktických stážích u firem a u svých budoucích zaměstnavatelů. Díky projektu se rozšířilo zaměření ve stávajícím oboru "veterinární technik laborant". Absolventi tak lépe obstojí na trhu práce.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01114
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 21
Doba realizace 1. květen 2011 až 5. prosinec 2011
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 5 356 833,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 553 307,34 Kč
Z toho dotace EU 4 553 307,34 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět