Vzdělávací centrum CHBPO Pardubického kraje

-
 

Cvičná věž pro hasiče Jedním z prvních projektů dokončených v roce 2015  je Vzdělávací centrum na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích. Provedly se zde stavební úpravy, díky nimž byly modernizovány a následně nově vybaveny laboratoře pro výuku chemie a biochemie, dále učebny pro obory Požární ochrana a Průmyslová ekologie, vzniklo zde také centrum výuky jazyků a ICT. Ve venkovním areálu školy bylo zřízeno hřiště s věží pro výcvik hasičů.   

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/32.01211
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 32
Doba realizace 1. srpen 2013 až 30. duben 2015
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 24 037 614,79 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 431 972,57 Kč
Z toho dotace EU 20 431 972,57 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět