Vzdělávací centrum školní statek Vestec

-
 

Prostory rekonstruovaného objektu bývalého kravína Školního statku Vestec nyní slouží jako učebny a dílny pro praktickou výuku, sklady materiálu a voliéry pro chov drobného hospodářského zvířectva.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01296
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 36
Doba realizace 1. červenec 2014 až 30. duben 2015
Místo realizace Chrudim
Celkové způsobilé výdaje 7 795 230,61 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 236 184,48 Kč
Z toho dotace EU 6 236 184,48 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět