Waldorfské dílny

-
 

Studenti a žáci ZŠ a SŠ waldorfského typu v Semilech se vzdělávají a všestranně rozvíjejí v nových praktických dílnách. Škola je prozatím jediným poskytovatelem tohoto alternativního středoškolského vzdělávání v Libereckém kraji. Primárně studentům místního lycea slouží nová kamenosochařská, malířská, kovotepecká, sochařská a šicí dílna. V rámci modernizace byly nově vybaveny i dvě řezbářské dílny. Spolu s moderním vybavením byla provedena celková sanace a oprava omítek tak, aby vše technicky vyhovovalo nynějším technickým nárokům na praktické vzdělávání.    

Příjemce Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01314
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 36
Doba realizace 1. červen 2014 až 31. prosinec 2014
Místo realizace Semily
Celkové způsobilé výdaje 1 785 428,06 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 428 342,44 Kč
Z toho dotace EU 1 428 342,44 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět