Zahradnické a technické centrum Litomyšl

-
 

Cílem projektu byla rekonstrukce dílen floristiky a haly mechanizace s vybavením čtyř provozních souborů. Stavba byla členěna na dva stavební objekty a čtyři provozní soubory, které se nachází v areálu Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/32.01212
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 32
Doba realizace 1. červen 2013 až 31. červenec 2014
Místo realizace Litomyšl
Celkové způsobilé výdaje 6 659 803,65 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 660 833,09 Kč
Z toho dotace EU 5 660 833,09 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět