Zajištění redesignu a aktualizace manuálu jednotného vizuálního stylu ROP SV

-
 

Cílem projektu bylo zajištění redesignu a aktualizace Manuálu jednotného vizuálního stylu ROP SV (včetně dodání veškerých souvisejících dat pro další užití díla) dle současného image ROP NUTS II SV a zajištění polepu aut RR SV dle odpovídajícího redesignu a aktualizace Manuálu. Další aktivitou projektu byla autorská odměna na rozšíření licence na užití díla, sjednané v rámcové smlouvě s firmou TVORBA Creative Workers Graphic Atelier s.r.o. (dále firma Atelier), z důvodu dohody o ukončení smluvního vztahu s firmou Atelier.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/13.00726
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 13
Doba realizace 19. červen 2009 až 1. říjen 2009
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 359 380,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 359 380,00 Kč
Z toho dotace EU 305 473,00 Kč

Zpět