Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity

-
 

Revitalizace chátrajícího areálu stadionu Míru a přilehlého brownfield přispěla ke zvýšení jeho využití, které bylo velmi malé z důvodu špatného technického stavu areálu a rostoucí kriminality v místě. Byl zde vybudován objekt sociálního a sportovního zázemí, který současně funguje i jako tribuna. Dále je v areálu vytvořena síť komunikací, in-line dráha, hřiště pro street sporty a nové parkovací plochy v nevyužívané části průmyslového areálu sousedícího se stadionem.  

Příjemce Město Svitavy
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00079
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. prosinec 2008 až 30. květen 2010
Místo realizace Svitavy
Celkové způsobilé výdaje 82 489 803,12 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 41 381 196,13 Kč
Z toho dotace EU 38 026 624,70 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět