Zázemí pro venkovskou turistiku na ekofarmě Bílý mrak

-
 

Ekofarma Bílý mrak V Šachově nedeko Borohrádku se na ekofarmě Bílý mrak zrekonstruovaly  nevyužívané části staré zemědělské usedlosti. Vzniklo tak zázemí pro 25 ubytovaných hostů. Ekofarma je zaměřená na pěstování ovoce, chov ovcí a jiných hospodářských zvířat, krajinotvorbu i další aktivity v oblasti ochrany přírody. V rámci rekonstrukce navíc vznikla i větší společenská místností určená např. pro semináře, školení či cvičení.    

Příjemce Ing. Radek Sus
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00877
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. září 2011 až 31. říjen 2013
Místo realizace Borohrádek
Celkové způsobilé výdaje 8 207 374,33 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 924 424,59 Kč
Z toho dotace EU 4 185 760,90 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

http://www.bilymrak.cz/

 

 

Zpět