Zkvalitnění a rozšíření turistických služeb ve Špindlerově Mlýně

-
 

Ve Špindlerově Mlýně se rozšířila nabídka doprovodných aktivit pro návštěvníky, kteří očekávají nadstandardní služby po celodenním lyžování či letní túře. Pořídilo se mobilní pódium, obrazovka, osvětlení, ozvučení, dále časoměrné zařízení a na trati pak bezpečnostní prvky.   

Příjemce Ski klub Špindl produkce s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00905
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. prosinec 2010 až 31. březen 2011
Místo realizace Špindlerův Mlýn
Celkové způsobilé výdaje 5 958 730 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 575 238 Kč
Z toho dotace EU 3 038 952 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět