Zkvalitnění dostupnosti a rozšíření doprovodné infrastruktury turistického střediska Pec pod Sněžkou

-
 

Na levém břehu Vlčího potoka vznikla stezka pro pěší, potok byl přemostěn lávkami, které oddělily chodce od automobilové dopravy. Součástí projektu je i nová rozhledna postavená na Hnědém vrchu. Dostanete se k ní lanovkou nebo po svých, ale počítejte nahoře s chladnějším počasím. Základ trojúhelníkové podstavy tvoří nehoblované klády. Poslední patro a střechu podepřely tři ocelové nosníky. Ze sedmadvaceti metrů uvidíte Sněžku, sjezdovku Javor, ale i centrum Pece a celé údolí až k Velké Úpě. Rozhledna je denně otevřená od 9 do16 hodin, navíc zdarma. Výlet určitě ocení dospělí, zvládnou ho i děti.  

Příjemce MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00271
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 15. září 2008 až 30. říjen 2009
Místo realizace Pec pod Sněžkou
Celkové způsobilé výdaje 61 709 227,80 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 57 081 034,79 Kč
Z toho dotace EU 52 452 842,79 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zajímavosti projektu

http://www.pecpodsnezkou.cz/rozhledna.php?lang=cz

 

Zpět