Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a anestezie v KNL, a.s.

-
 

Stávající přístrojové vybavení na chirurgii, anestezii a jednotkách intenzivní péče Krajské nemocnice v Liberci bylo technicky nevyhovující, často na hranici životnosti. Díky podpoře z ROP Severovýchod byly pořízeny anesteziologické přístroje, monitory na jednotku intenzivní péče, kardiotokografy vč. telemetrie (monitorování na dálku), plicní ventilátory, přístroje na intravazální regulaci teploty pacientů a přístroje pro monitoraci 21 svodového EEG. Kvalitní zdravotnické přístroje umožní včas a přesně stanovit diagnózu, efektivněji a bezpečněji aplikovat příslušnou léčbu, zvýšit bezpečí a zdraví pacientů.  

Příjemce Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01357
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 20. červenec 2015 až 14. listopad 2015
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 22 435 544,32 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 22 435 544,32 Kč
Z toho dotace EU 22 435 544,32 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět