Zlepšení dopravní obslužnosti v obcích na Jablonecku

-
 

Jablonecké obce propojily nové linkové autobusy, které znamenají nejen lepší dopravu, ale jsou i šetrnější k přírodě CHKO Jizerské hory. Zastaralý vozový park (vozy Karosa roku výroby 1994) nahradilo šest nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG včetně instalace moderních informačních a odbavovacích systémů. Osobám se sníženou mobilitou se tak významně rozšířily možnosti cestovaní.  

Příjemce Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/18.01047
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 18
Doba realizace 1. leden 2011 až 31. prosinec 2013
Místo realizace Jablonec nad Nisou
Celkové způsobilé výdaje 24 277 500,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 9 711 000,00 Kč
Z toho dotace EU 9 711 000,00 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět