Zlepšení infrastruktury CR v oblasti Máchova jezera - rekonstrukce centrálního parkoviště

-
 

Centrální parkoviště U Máchova jezera se postavilo centrální parkoviště s 201 parkovacími místy. Dotčené místo se sice již dříve jako parkoviště používalo, neodpovídalo však evropským normám, a proto se celý prostor zrekonstruoval. Zpevnily se plochy, odvodnilo se parkoviště přes odlučovač ropných látek, vyčistily se povrchové vody. Dále jsou na parkovišti umístěny nové stožáry pro veřejné parkoviště a kolem je postaveno nové oplocení. Parkovací místa jsou oddělena ostrůvky, do kterých se vysadily nové stromky. Díky projektu vzniklo parkoviště, které již dlouho město potřebovalo ke zlepšení služeb pro turisty Máchova kraje.  

Příjemce Město Doksy
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00224
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. červenec 2008 až 7. srpen 2009
Místo realizace Doksy
Celkové způsobilé výdaje 11 911 246,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 11 017 902,55 Kč
Z toho dotace EU 10 124 559,10 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět