Zlepšení kvality hospitalizační péče KNL a.s.

-
 

Projekt si kladl za cíl výrazně zkvalitní úroveň hospitalizační péče pacientům KNL ve smyslu zvýšení jejich bezpečnosti, komfortu, zlepšení kvality zdravotní péče a snížení rizika komplikací způsobených upoutáním pacienta na lůžku. Díky pořízení 150 ks moderních plně elektricky ovládaných nemocničních lůžek a příručních stolků pro standardní péči a 10 ks lůžek pro intenzivní péči se to jistě v plné míře podařilo. Nahrazená lůžka již neodpovídala základním standardům kvality, které jsou na lůžka kladena. Nyní jsou všechna opatřena nezbytnými bezpečnostními prvky, umožňují výškové nastavení a potřebné polohování. Díky novým lůžkům se nyní pacientům dostane adekvátní péče a ošetřující personál ušetří mnoho sil, které musel vynaložit na manipulaci s mechanickými lůžky.  

Příjemce Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01359
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 1. leden 2014 až 20. červenec 2015
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 8 649 034,25 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 8 649 034,25 Kč
Z toho dotace EU 8 649 034,25 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět