Zlepšení technického zázemí školy pro rozvoj spolupráce s podnikatelským prostředím

-
 

Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu  během letních prázdnin až října zrekonstruovala objekt pitevny pro praktická cvičení a pro výuku odborných zemědělských předmětů. Opravené třídy v nově odizolovaném objektu se zaplní studenty oboru zemědělec – farmář.   V rámci projektu se pro obor zemědělec – mechanizátor koupí i nový moderní stroj: lesnická vyvážecí souprava. Stroj, který pracuje v náročných lesních podmínkách při těžbě dřeva a je šetrný k prostředí. „Tímto krokem přispějeme k příznivějším podmínkám praktické výuky a získávání nových znalostí a dovedností,“ slibuje si projektový manažer Jan Křepel.   

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01098
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 21
Doba realizace 1. červenec 2011 až 31. říjen 2011
Místo realizace Frýdlant
Celkové způsobilé výdaje 5 282 886,80 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 490 453,78 Kč
Z toho dotace EU 4 490 453,78 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zajímavosti projektu

Kontakt na školu:

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace; www.sshlfrydlant.czwww.soufrydlant.cz; info@sshlfrydlant_cz (info@soufrydlant_cz), 482 312 238
Mg.Ivana Košková, vedoucí učitelka, 733 124 945, iva.koskova@sshlfrydlant_cz

Napsali o nás:

parlament, vláda, samospráva: Náměstek hejtmana LK Radek Cikl otevřel veterinární pitevnu a další odborné učebny na SŠ hospodářské a lesnické ve Frýdlantě

Zpět