Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz

-
 

Studenti strojírenských, dřevařských, elektro oborů a žáci oborů mechanik opravář motorových vozidel, zemědělec - farmář SOŠ a SOU Česká Lípa se dočkali moderních prostor a vybavení pro praktickou výuku. Rekonstrukcí dílenských učeben a jejich rozšířením došlo ke sloučení detašovaného pracoviště v nedalekých Doksech.    

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/32.01215
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 32
Doba realizace 31. prosinec 2013 až 31. květen 2015
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 8 418 900,74 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 156 065,62 Kč
Z toho dotace EU 7 156 065,62 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zajímavosti projektu

Internetové stránky školy: http://www.skolalipa.cz/

Zpět