Zlepšení zd. péče v regionu prostřed. modernizace přístrojového vybavení na GAS a DIL oddělení

-
 

Nový dialyzační přístroj Fresenius Krajská nemocnice Liberec vyměnila na nefrologickém dialyzačním oddělení zastaralé vybavení za moderní. Také se na gastroenterologické oddělení pořídily přístroje pro diagnostiku a léčbu chorob tenkého střeva. Takové vybavení předtím scházelo nejenom v Krajské nemocnici, ale i v celém Libereckém kraji. Nyní se pacienti budou vyšetřovat a léčit na nově pořízených přístrojích a nebudou tedy muset cestovat do vzdálených fakultních nemocnic.    

Příjemce Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00468
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 1. září 2009 až 9. říjen 2009
Místo realizace Liberec (nečleněné město)
Celkové způsobilé výdaje 22 316 980,95 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 643 207,05 Kč
Z toho dotace EU 18 969 433,50 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

NAPSALI O NÁS:

Právo, 22. 10. 2009: Evropské dotace výrazně pomohly liberecké nemocnici

Zpět