Zlepšení zd. péče v regionu prostřed. modernizace přístrojového vybavení na urologickém oddělení

-
 

Zařízení pro urologii Endoskopický operační sál nabízí moderní integrovanou technologii zahrnující síťové ovládání sálu, možnost datového přenosu obrazu a zvuku jak na sále, tak na jiných pracovištích, využití přenosu snímků z RDG oddělení a ze všech přístrojů na operačním sále (endoskopy, C rameno, ultrazvuk). Také přibyl integrovaný zobrazovací systém, moderní endourologická věž, obnovil se speciální urologický operační stůl a souprava endoskopů, včetně moderní diagnostiky nádorů močového měchýře (PDD). Nezbytnou investicí byl také ultrazvukový přístroj střední třídy sloužící k intervenčním výkonům. Pomocí nového vybavení urologického oddělení se významně zvýšila kvalita zdravotnické péče v Libereckém kraji.  

Příjemce Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00466
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 1. září 2009 až 9. říjen 2009
Místo realizace Liberec (nečleněné město)
Celkové způsobilé výdaje 12 650 232,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 11 701 463,87 Kč
Z toho dotace EU 10 752 696,53 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

NAPSALI O NÁS:

Právo, 22. 10. 2009: Evropské dotace výrazně pomohly liberecké nemocnici

Zpět