Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace rentgenového vybavení NsP CL

-
 

Moderní zdravotnické vybavení bylo pořízeno do nemocnice s poliklinikou v České Lípě. Díky projektu se zvýšíl komfort pacientů i samotného zdravotnického personálu a snížila radiační zátěž vyšetřovaných osob. Konkrétně se jednalo o pořízení digitální angiolinky, digitálního skiagrafického pracoviště zahrnujícího také úložiště dat. Současně byla digitalizována stávající rentgenová pracoviště.    

Příjemce Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/28.01149
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 28
Doba realizace 1. červenec 2013 až 30. listopad 2013
Místo realizace Česká Lípa
Celkové způsobilé výdaje 19 080 903,97 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 16 218 768,37 Kč
Z toho dotace EU 16 218 768,37 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZajímavosti projektu

Nová angiolinka v České Lípě, Český rozhlas, 30. 1. 2014

Nová angiolinka zkvalitní široké spektrum lékařských výkonů, prvnizpravy.cz, 31. 1. 2014

Zpět