Zpřístupnění památek města Luže - 1. etapa

-
 

Nová přístupová cesta k lužským památkám Projekt se zaměřil na rekonstrukci přístupových cest k památkám v Luži a jejím okolí. Konkrétně se jedná o opravu Hamzovy ulice, chodníku a ulice k Chlumku, komunikace pro pěší z Luže k hradu a komunikace pro pěší od hradu Košumberk k Paletínské kapli.  

Příjemce Město Luže
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00297
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. prosinec 2008 až 30. listopad 2010
Místo realizace Luže
Celkové způsobilé výdaje 24 532 733,90 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 22 692 778,44 Kč
Z toho dotace EU 20 852 823,42 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět