ZŠ Lesní - Škola pro Evropu

-
 

Vyučování v ZŠ Lesní Pět nových učeben otevřela svým žákům v roce 2010 liberecká Základní škola Lesní. Budova stojí v Lidových sadech, na něž město čerpá finanční prostředky z ROP Severovýchod v rámci svého integrovaného plánu rozvoje. Podle slov ředitele Jiřího Dvořáka se rozšířily prostory v prvním patře, takže vznikly tři velké a dvě malé učebny. Ty dnes obývá pětasedmdesát prvňáčků rozdělených do tří kmenových tříd. Učebny ale využívají i další žáci, a to zejména při dělené výuce. Ve čtyřech z pěti nových tříd pracují nejmenší školáci s interaktivní tabulí. Ta je instalována v sedmnácti z třiadvaceti učeben.  

Příjemce Statutární město Liberec
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/11.01038
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 11
Doba realizace 1. červenec 2010 až 30. říjen 2010
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 26 993 362,38 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 24 968 859,76 Kč
Z toho dotace EU 22 944 357,61 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zajímavosti projektu

Základní škola získala z ROP Severovýchod dotace na dva projekty. Celkem tedy čerpala z Unie prostřednictvím ROP Severovýchod bezmála 37 milionů korun.

Projekt v brožuře 2011 /formát pdf/

Zpět