ZŠ Pecka - Škola pro budoucnost

-
 

V městysu Pecka je kromě budovy opraveno a zmodernizováno vybavení ZŠ a MŠ. Obec tak zabezpečila podmínky pro poskytování kvalitních vzdělávacích služeb a zajistila vybavení pro nový školní vzdělávací program. Stav budovy z roku 1910 byl nevyhovující, v mnoha učebnách se projevil  nedostatek kvalitního vybavení pro výuku a budova nebyla přístupná pro imobilní žáky. Realizací projektu byly tyto nedostatky odstraněny.  

Příjemce Městys Pecka
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00352
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 2. únor 2009 až 2. říjen 2009
Místo realizace Pecka
Celkové způsobilé výdaje 5 541 624,16 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 126 002,34 Kč
Z toho dotace EU 4 710 380,52 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět