ZŠ Sokolovská - rekonstrukce

-
 

Školní tělocvična základní školy Sokolovská sloužící nejen žákům školy ale i široké veřejnosti byla již v nevyhovujícím stavu. V rámci projektu prošla rekonstrukcí štřecha, vnitřní obvodové zdi, vytápění i podlahy tělocvičny. K dispozici je nyní sportovcům i odpovídající sociální zázemí a posilovna, jejíž vybavení bylo také součástí projektu.  

Příjemce Statutární město Liberec
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01330
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 2. leden 2014 až 30. červen 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 12 939 413,84 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 10 998 501,76 Kč
Z toho dotace EU 10 998 501,76 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět