Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice

-
 

Zámek v Pardubicích Ve stávajících výstavních prostorách pardubického zámu byla zřízena nová expozice historie města a rozšířila se archeologická expozice. Dotace z ROP SV pomohla také doplnit vnitřní informační systém pro zlepšení orientace návštěvníků a ozvučení výstavních prostor, zřídit mobilní podium pro pořádání kulturních a společenských akcí, dále oživit zámecké valy, parkán a nádvoří včetně mobiliáře a zlepšit a rozšířit služby pro návštěvníky zámku. Projekt se zabýval také dispoziční změnou vnitřních prostor.  

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00965
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. září 2011 až 30. září 2015
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 19 177 522,94 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 17 739 208,71 Kč
Z toho dotace EU 16 300 894,49 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Fotogalerie

Zpět