Zvýšení turistické atraktivity Kralické pevnostní oblasti - revitalizace tvrze Hůrka

-
 

Současný komplex objektů tvrze Hůrka byl revitalizován do podoby moderního muzea československého opevnění se širokým spektrem prohlídkových okruhů a moderním návštěvnickým zázemím.  

Příjemce Město Králíky
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00914
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. leden 2011 až 31. leden 2012
Místo realizace Králíky
Celkové způsobilé výdaje 16 456 117,10 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 15 221 908,31 Kč
Z toho dotace EU 13 987 699,53 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Přečtěte si naši aktualitu k otvření pevnosti.

http://pardubice.idnes.cz/vojenska-opevneni-muzea-08d-/pardubice-zpravy.aspx?c=A140411_150009_pardubice-zpravy_mt

Česká televize natočila o tvrzi krátký film.

Zpět