ZZS PAK - modernizace výjezdových základen

-
 

Projekt se zaměřil na výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Jedná se o výstavbu zcela nové základny v Poličce, rekonstrukci objektu v Hlinsku pro účely vybudování základny a dostavbu garáží a parkovacích ploch u stávající výjezdové základny v Pardubicích – Pardubičkách. Součástí modernizace bylo i pořízení nového vnitřního vybavení.   

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01370
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 1. červenec 2014 až 1. srpen 2015
Místo realizace Hlinsko, Pardubice, Polička
Celkové způsobilé výdaje 22 923 176,18 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 22 923 176,18 Kč
Z toho dotace EU 22 923 176,18 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět