Regionální rada chce získat na projekty další miliardu korun

DSC_0359.JPG Lázně Bělohrad/Chvaletice/Heřmanův Městec – Jack Engwegen a Tomáš Kuchtík, zástupci Evropské komise, navštívili 7. června severovýchodní Čechy. Zúčastnili se desátého zasedání Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod (dále ROP Severovýchod). Spolu s předsedou Regionální rady Radko Martínkem a ředitelem Úřadu Regionální rady Zdeňkem Semorádem si poté prohlédli několik projektů, na jejichž financování se významně podílela Evropská unie.  

Červnové zasedání Monitorovacího výboru se konalo v hotelovém zařízení Strom života v Lázních Bělohrad. Na výstavbu tohoto lázeňského komplexu čerpala akciová společnost Anenské slatinné lázně prostřednictvím ROP Severovýchod více než 135 milionů korun z Evropské unie. „Monitorovací výbor jsme poprvé uspořádali v místě projektu. Členové výboru i zástupci Komise tak viděli skutečný přínos evropských dotací,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád. Kromě schvalování Výroční zprávy za rok 2009, Zprávy o realizaci ROP Severovýchod a dalších bodů se hovořilo o úspěšnosti ROP Severovýchod i možnostech dalšího čerpání dotací z Evropské unie po skončení tohoto programovacího období. „Co se týká proplacených a certifikovaných prostředků, ROP Severovýchod je v současné době nejlepším operačním programem v České republice s tím, že bychom měli nejvíce finančních prostředků proplatit v příštím roce,“ řekl Radko Martínek, předseda Regionální rady a dodal: „Dlouhodobě vyjednáváme s ministerstvy pro místní rozvoj a financí, aby přesunuly prostředky z málo čerpajících tematických operačních programů do ROPů. Přáli bychom si získat miliardu pro každý kraj, ale budeme spokojení i s miliardou pro celý region soudržnosti.“ Letos v červenci se očekává proplacení páté miliardy korun s tím, že hranice první vyčerpané miliardy byla překročena teprve loni v létě. „Z výroční zprávy je patrné, že čerpání prostředků probíhalo v předchozím roce dynamicky. Zpráva ale poukazuje i na problémová témata. Například dotace na integrované plány měst nečerpají krajská města, jak by měla. To je ale rys, s nímž se setkáváme v celé České republice, nejen ve Vašem regionu,“ řekl Jack Engwegen s tím, že Evropská komise k tomuto problému zatím nezaujala žádné stanovisko. Hovořilo se i o dalším problémovém tématu českých operačních programů, a to veřejných zakázkách. Tomáš Kuchtík také upozornil na potíže, které mohou tvůrcům projektů nastat, pokud si včas neuvědomí provozní náklady projektů, takže mohou neúměrně zatížit obecní, městské i jiné rozpočty. Budoucnost čerpání dotací po roce 2013, respektive 2015 vidí Radko Martínek například ve využití finančního nástroje Jessica. „Jde o dlouhodobé úvěry, půjčky, záruky a investiční kapitál,“ řekl předseda Regionální rady a zástupce Asociace krajů, který o budoucích možnostech evropské pomoci českým regionům jedná intenzivně v Bruselu. Odpoledne čekala zástupce Komise i představitele Regionální rady prohlídka projektů. Začala v Lázních Bělohrad, pokračovala ve Chvaleticích a Heřmanově Městci. Chvaletický obchvat patří k nejnákladnějším dopravním stavbám v Pardubickém kraji spolufinancovaným z ROP Severovýchod. Unijní dotace přesahuje 166 milionů korun. „Díky projektu se přeložily necelé dva kilometry silnice, která procházela centrem Chvaletic. Doprava tu ohrožovala chodce, hluk a exhalace vadily obyvatelům města. Nová trasa vede kolem železničního koridoru mimo zastavěné území. Součástí projektu je i podchod k železniční zastávce,“ vysvětlil hejtman Martínek. Obchvat bude oficiálně otevřen letos v červnu, zatím probíhá zkouška protihlukových stěn. Cesta dále pokračovala do Heřmanova Městce. Ve dvou starobylých domech na náměstí Míru vzniká multifunkční centrum veřejných zařízení a služeb. „Obě budovy bylo třeba rekonstruovat a přestavět. Lidé to vítají, protože budou mít blízko knihovnu, informační centrum a prostory pro spolkovou i zájmovou činnost,“ řekl starosta města Aleš Jiroutek. Centrum bude otevřeno letos v září, dotace z Evropské unie přesahuje 36,4 milionů korun.