Regionální rada loni dobře hospodařila

2.JPG Pozitivní výsledky loňského hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod potvrdila koncem května kontrolní komise z ministerstva financí.

Přezkum hospodaření probíhal ve dvou etapách, na přelomu loňského listopadu a prosince a také letošního března a dubna. Výsledky jsou potěšující. „Nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,“ uvedla ve zprávě Lenka Dědková z ministerstva financí, pověřená řízením kontroly. Přezkum sledoval například finanční operace týkající se  rozpočtu Regionální rady, účetnictví, nakládání a hospodaření s majetkem, zaměřil se také na pohledávky, závazky a další finanční záležitosti. „Dílčí problém jsme odstranili ještě během kontroly, takže stejně jako v předchozím roce nemusíme přijímat žádná opatření k nápravě chyb a nedostatků,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád. Se zprávou ministerstva financí se 21. června seznámí také členové Výboru Regionální rady při schvalování závěrečného účtu Regionální rady za rok 2009.