Regionální rada plní své povinnosti

logotyp_CZ_01.jpg Regionální rada prošla bez výhrad další kontrolou. Ta se tentokrát zaměřila na nemocenské pojištění, odvod pojistného na sociální zabezpečení, prověřovala příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a plnění úkolů v důchodovém pojištění.

Královéhradecká Okresní správa sociálního zabezpečení  prověřovala stovky dokumentů evidovaných od května 2010 do konce letošního září. „Předložili jsme například pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti i provedení práce, rozúčtování mezd, doklady spojené s pracovní neschopností zaměstnanců, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění a další listiny,“ vysvětlila Helena Kubíčková z Úřadu Regionální rady. Výsledek bez kontrolního zjištění jednoznačně ukazuje, že Regionální rada v této oblasti plní své povinnosti bezchybně.