Regionální rada s koncem ROP Severovýchod nezmizí. Pomůže s nástupnickým IROPem. Ten chce rozvíjet region ještě víc

Publikace od ROPu k IROPu Hradec Králové, Liberec, Pardubice – Zapracovat připomínky Evropské komise a obhájit roli Regionálních rad v novém Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), teď zaměstnává ministerstvo pro místní rozvoj a potažmo i odborníky Úřadu Regionální rady Severovýchod. Vypořádání připomínek k Programovému dokumentu IROP, jež bude nástupcem nejen ROP Severovýchod ale i ostatních ROPů a Integrovaného operačního programu (IOP), by mělo být hotové do konce roku. Přestože ROP Severovýchod pomalu spěje do finále, Regionální rady nezaniknou a naopak se stanou zprostředkovateli evropských peněz i v nastávajícím období. 

Vláda již na konci roku 2012 rozhodla, že dotace ze strukturálních fondů na rozvoj jednotlivých regionů ČR nebude možné v programovém období 2014 – 2020 čerpat prostřednictvím Regionálních operačních programů, a to i přes to, že ty dnes patří z hlediska proplacených financí mezi nejúspěšnější operační programy. „Přestože už tedy nebudou existovat samostatné Regionální operační programy, stanou se Regionální rady zprostředkujícími subjekty Integrovaného regionálního operačního programu, který je jejich nástupcem. To znamená, že program sice bude řízen centrálně z Prahy, avšak proškolení odborníci, kteří dnes na Úřadech Regionálních rad pracují a mají nenahraditelnou více než sedmiletou praxi, budou využiti i v tomto programovém období,“ objasnil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

 

Pro žadatele se tak nic zásadního nezmění. Stále budou své projekty předkládat na Úřad Regionální rady v daném kraj dle místa realizace projektu. Avšak rozdíl nastane nejen v případě podporovaných oblastí, ale také se částečně změní celý dotační proces od vypsání výzev až po proplacení evropských peněz. Zaměstnanci Úřadu provedou u projektů základní hodnocení a kontrolu, konečný výběr těch, které získají dotační podporu, však bude v gesci řídicího orgánu IROP, tedy ministerstva pro místní rozvoj. Úřad bude dál provádět kontrolu projektů na místě, přijímat monitorovací zprávy a žádosti o platby, ale peníze budou k příjemcům putovat přímo z ministerstva. Zapojením Úřadů regionálních rad jsme získali významnou regionální kapacitu pro úspěšné čerpání a hlavně dočerpání IROP v roce 2022,“ poznamenal Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj. 

 

Druhý největší objem peněz

IROP je v současné době druhým největším operačním programem v období 2014 – 2020. Z více než 22 miliard EUR, které bude mít ČR k dispozici, na něj připadá více než 4,6 miliard EUR. Jeho cílem je umožnit vyvážený rozvoj regionů a především vyčerpat evropské peníze efektivně na projekty, které k tomuto rozvoji přispějí. Aby mohl být tento cíl naplněn, bude ministerstvo pro místní rozvoj více naslouchat krajům, kde budou nově působit Regionální stálé konference. V nich zasednou nejen zástupci kraje, ale i jednotlivých obcí, neziskových organizací případně dalších relevantních územních partnerů. Od nich budou nově vycházet návrhy, které z oblastí podpory jsou pro ně aktuálně nejdůležitější. „Doposud jsme se podřizovali vypsaným výzvám v různých operačních programech. Teď bude postup opačný. Na základě našich požadavků a po jejich schválení na národní úrovni se budou vypisovat výzvy s užším zacílením," vysvětlil Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje.

 

K lepšímu zacílení evropských peněz pomohou i další novinky IROPu. Do plánování projektů, které by měly získat evropské peníze, se nově zapojí i místní akční skupiny (MASky). Právě ty jsou těmi, které mají o dané lokalitě a jejich potřebách největší přehled. Dalších změn dozná i plánování na úrovni měst. Doposud existoval pouze integrovaný plán rozvoje měst (IPRM), v němž jednotlivé krajské metropole zohledňovaly rozvoj svého území. Nyní bude plánování mnohem širší, přesahující hranice měst. Takzvané integrované územní investice (ITI) bude využívat sedm aglomerací v ČR. V severovýchodních Čechách se bude jednat o Hradecko – pardubickou metropolitní oblast. Ta zasáhne nejen obě krajská města, ale také další větší města v okolí, jimiž jsou například Chrudim, Lázně Bohdaneč, Chlumec nad Cidlinou anebo Jaroměř. Už dnes mají představitelé této oblasti jasné plány a strategie, jak evropské peníze co nejlépe využít.

 

Tam, kde nevznikly aglomerace ITI, zase budou moci velká města využít integrované plány rozvoje území (IPRÚ). Ty budou nejvíce podobné dosavadnímu plánování v rámci IPRM. Na Severovýchodě se tato změna dotkne Liberce spolu s Jabloncem nad Nisou. „Lidé z regionů se musí dohodnout, co a kde je potřeba podpořit. Rádi bychom tak co nejvíce nahradili soutěžení mezi obcemi v regionu jejich vzájemnou dohodou,“ doplnila náměstkyně Klára Dostálová.

 

Změna v oblastech i procesu 

Změny doznají i oblasti, které budou v IROP podporovány. Úplně zmizí například financování infrastruktury v oblasti cestovního ruchu. Dotace budou zaměřeny na to nejpodstatnější, co regiony a obce potřebují a po čem volají – zlepšení dopravní infrastruktury, zkvalitnění a modernizaci vzdělávání, udržitelnou dopravu ve městech či podporu sociálního bydlení. Největší část evropských peněz z přidělených více než 4,6 miliard EUR poputuje v rámci celé republiky do zkvalitnění veřejných služeb a podmínek pro obyvatele. Více než 1,7 miliardy EUR tak bude směřovat na rozvoj ve zdravotnictví, školství anebo sociální oblasti.

 

Druhý největší objem peněz, 1,6 miliardy EUR, půjde do obnovy infrastruktury. Opět budou evropské prostředky směřovat na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu silnic primárně II. třídy, na výstavbu terminálů anebo na nákup ekologických dopravních prostředků. Novinkou je podoblast, určená pro projekty na rozvoj a modernizaci základních složek integrovaného záchranného systému. IROP také nově nabídne možnost předložit projekty spojené se zateplením budov a snížením jejich energetické náročnosti. Tady budou moci být předkládány projekty nejen na zateplování pláště domu, ale i na výměnu oken či zdrojů tepla. Do IROPu však budou moci směřovat žádosti jen v případě bytových domů. 

 

Další informace včetně přehledu porporovaných oblastí spolu s alokací najdete v tiskové zprávě zde. Úřad Regionální rady Severovýchod v této souvislsoti také připravil informační brožuru, která je nyní k dostání ve foyer Krajského úřadu Královéhradeckého kraje anebo ke stažení v elektronické podobě zde.